e-Dnevnik za učenike
Aplikaciji mogu pristupiti samo učenici iz sustava
e-Dnevnik. Više o projektu e-Dnevnik ovdje.

U tekućoj školskoj godini e-Dnevnik koriste sljedeće škole: