U tekućoj školskoj godini e-Dnevnik koriste sljedeće škole: